Navijači

Naziv navijačke skupine NK Belišća je Baraberi.

Baraber bi u slobodnom prijevodu bila mlađa osoba sklona veselju, piću, muzici, navijanju, ženskarenju, (ne)prikladnom ponašanju…

Skupina navijača NK Belišće može svima poslužiti za primjer kako se voli i navija za svoj klub. Mjesto okupljanja i navijanja je istočna strana stadiona.

“Baraber” ne treba miješati sa riječi “Baraba” – razbojnik osuđen na smrt prema Novom zavjetu.

Baraberi su osnovani 1990 godine.

Z. Kaptalan